Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện HSSV toàn trường học kỳ II năm học 2018-2019

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện HSSV toàn trường học kỳ II năm học 2018-2019
Triển khai đánh giá KQRL HSSV học kỳ II năm học 2018 - 2019
Nhà trường triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV toàn trường học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

1.Thời gian đánh giá:
+ HSSV tự đánh giá: từ 01/8-16/8/2019
+ Giáo viên chủ nhiệm chuyển Khoa đánh giá: từ 19/8-21/8/2019
+Nội cho thường trực hội đồng: Từ 22/8 - 26/8/2019
+ Hội đồng nhà trường đánh giá từ 27/8-30/8/2019

2. Đối tượng đánh giá:
Tất cả HSSV đang theo học tập của Trường

3. Các mẫu biểu đánh giá KQRL:
+ Biểu tổng hợp điểm rèn luyện: tải tại đây
+ Phiếu đánh giá điểm rèn luyện: tải tại đây
+ Quy chế đánh giá điểm rèn luyện:
tải tại đâyTác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Phòng Đào tạo