Cán bộ, viên chức khoa KT-TH

Danh sách Giảng viên Khoa

1. Nguyễn Thành Dương - Phó Trưởng khoa - phụ trách khoa, Ths khoa học máy tính

         Ngày sinh: 05/07/1979

          ĐT:0983790507

2 Nguyễn Ngọc Hải - Giáo viên - Kỹ sư CNTT

       Ngày sinh: 26/10/1979

       ĐT:0989145039

3 Ngô Thị Thư - Giáo viên - Ths. Kinh tế

      Ngày sinh: 19/08/1984

      Đt: 0915801668

4 Bùi Thị Thu Hà - Giáo viên - Ths. Kinh tế

      Ngày sinh: 19/01/1985

5 Từ Thị Hiền - Giáo viên - Cử nhân Kinh tế

     Ngày sinh: 16/08/1984

6 Lê Thị Cẩm Vân - Giáo viên - Ths Kinh tế

     Ngày sinh: 04/05/1986

7 Nguyễn Thị Thanh Uyên - Giáo viên - Cử nhân Quản trị tài chính

     Ngày sinh: 22/09/1985

     ĐT: 0936728556

8 Trần Thị Bảo Yến - Giáo viên - Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

     Ngày sinh: 04/09/1988

     ĐT: 0986576993

9 Đỗ Thị Thanh Huyền - Giáo viên - Cử nhân Quản trị kinh doanh

    Ngày sinh: 25/09/1987

    ĐT: 0936828259

10 Nguyễn Thị Phương Thảo - Giáo viên - Kỹ sư Tin học

    Ngày sinh: 01/01/1986

11 Nguyễn Văn Khởi - Giáo viên - thạc sỹ CNTT